สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ โดย 
นางสาวอรพินท์ หนูพันขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงาน OTOP ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 (OTOP PRODUCT CHAMPION) โดยเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมคัดสรรในระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 077-599884 หรือ 081-4204883
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE